Bí mật về sợi tóc

Bình thường, trên da đầu của mỗi người có khoảng hơn 100.000 – 150.000 sợi tóc, mỗi ngày có 70 …